text

SÄÄNNÖT JA SOPIMUSEHDOT

SOPIMUSEHDOT

 1. GYM08 jäsenyys on toistaiseksi voimassaoleva, jonka voi halutessaan irtisanoa milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Ei liittymis- tai palvelumaksuja, eikä muitakaan piilokuluja. Maksat ainoastaan jäsenyydestä sekä liittyessä kulkulätkä (5€). HUOM! Laskujen maksamatta jättäminen tai maksukortin poistaminen omista tiedoista ei katkaise jäsenyyttä.
 2. Harjoittelu omalla vastuulla. GYM08 vastaa laitteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta.
 3. GYM08-jäsen voi tuoda salille kaverin tutustumiskäynnille maksutta yhden kerran infon aukioloaikana. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa salin sääntöjä.
 4. Kulkutunniste on henkilökohtainen, ja oltava aina mukana tultaessa salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle.
 5. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanominen tapahtuu kuntosalilla respan aukioloaikana, tai sovitusti muuna aikana.
 6. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä.
 7. Jäsenyyden voi laittaa tauolle yhden kerran kalenterivuoden aikana, max. 2kk:n ajaksi. Tauon ajankohdasta tulee ilmoittaa GYM08-henkilökunnalle ennen kyseisen kuukauden laskun muodostumista.

SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja.
 2. Asiakas on vastuussa siitä, että GYM08 tarjoamat palvelut sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. GYM08 sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
 3. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö salilla on ehdottomasti kielletty.
 4. GYM08 tarjoaa säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä GYM08 vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli on kielletty.
 5. Tupakointi ei ole sallittua missään GYM08 tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen salille on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen salille on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa salin henkilökunnalle.
 6. Mikäli salin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi.
 7. GYM08 omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 8. Jäsen sitoutuu leimaamaan kulkulätkän aina salille tullessaan ulkopuolella olevaan lukijaan.
 9. GYM08 varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenille 2 kk ennen muutosta.