text

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Personal Training Atte Kukkonen OY

Y-tunnus: 3124175-5

Postiosoite: Isokatu 16, 40520 Jyväskylä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Atte Kukkonen

Postiosoite: Isokatu 16, 40520 Jyväskylä

Sähköposti: ptattekukkonen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Personal Training Atte Kukkonen OY / GYM08 asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötiedot kerätään www.gym08.fi ja https://oma.enkora.fi/gym08/reservations2 -sivuilla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Turvallisuudesta huolehtiminen varmistamalla että asiakkaat ymmärtävät palvelujen käytön riskit, vaarat, ehdot, säännöt ja rajoitteet
  • Laskujen lähettäminen
  • Tärkeiden jäsenyyteen liittyvien tiedotteiden lähettäminen
  • Analysointi ja tilastointi
  • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)
  • Mahdolliset tarjonnanestotiedot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne GYM08 työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmät on suojattu modernein tietoturvallisin menetelmin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.